Valmennus / Coaching info:

Valmennusprosessin sisältö:

– Alkukartoitus ja elämäntapa-analyysi
– Tavoitteen mukaiset testit ja mittaukset
– Harjoitusohjelmien ja jaksosuunnitelmien laadinta
– Ravitsemuskonsultointi ja mahdollinen ruokaohjelman laadinta
– Harjoitustapaamiset ohjauksessa
– Konsultointioikeus ja etävalmennustuki
Kaikki valmennukset ovat aina henkilökohtaisesti asiakkaalle yksilöllisesti räätälöityjä.
100% Tulostakuu: Mikäli et väliaika-mittauksissa saa tuloksia kehonkoostumukseesi, tai tuloksiin, jotka ovat suorassa suhteessa kehonkoostumukseesi, tai kuntoosi tavoitteistasi riippuen, niin saat rahasi takaisin.

Hinnoittelu:

1x kerta (sis. Kartoitus kerta, treeni-ohjelma ja sen läpikäynti toisella kerralla, sekä halutessa kehon analyysi-mittaus) = 70e

3x tapaamista = 185e           5x tapaamista = 275e         10x tapaamista = 500e

Nettivalmennus paketit:

Muskelit Timanttiin, Booty Timanttiin ja Ryhti Timanttiin = 50e / ohjelma

Optimaalisen kehityksen valmennus viikoittaisen yhteydenpidon ja ohjelmien uusinnan muodossa = 100e/kk

(Sisältäen: Video-opastukset kaikkiin tarvittaviin liikkeisiin ja laitteisiin selostuksin, sekä treeni-ohjelmat (Ilman henkilökohtaista kehon analyysiä, joka henk. kohtaisessa tapaamisessa tulee kartoitettua mukaan ohjelmaan.))

Ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen, jossa kartoitetaan tarpeita ja tehdään tarpeen liikkuvuus-kartoituksia.

Ruokaohjelman laadinnasta veloitan yhden tapaamis kerran paketista, taikka 100e erikseen luotuna.

Maratoni-valmennus: Koko kauden, sisältäen muuttuvat ruoka-ohjelmat, sekä jatkuvan yhteydenpidon ja tuen valmennuksen = 500e ( Jo valmiille asiakkaille puoleen hintaan )

Hinnat sisältävät alv.in 24%.

Coaching process includes the following:

– Beginning inquiry and a lifestyle-analysis
– Goal oriented tests and measurements
– Training programs and sequental planing
– Nutrition consultation and a possible food-program creation
– Training sessions in guidance
– Consultation support and distant coaching support
Every coaching relationship is allways uniquely designed personally for the customer.
100% Money back guarantee: Incase you don’t get results in the periodic progress assessments in body composition, or progress which is directly correlated to body composition, or general fitness depending on your goals, you’ll get your money back.

Prices:

1x meeting (including body analysis meeting, training-program + another program guiding meeting and an optional body analysis-measurement) = 70e

3X meetings = 185e          5x meetings = 275e          10x meetings = 500e

Online-coaching available through video guiding packages including all nessesary moves and maschines aswell training programs = 50e.

Optimal development with weekly contact including weekly program updates = 100e/kk

(Though internet-coaching packages does not include personal body analysis for a more specific functional needs for the program.)

First meeting is allways free, where we inquire the needs and make the nessesary movability measurements.

For the food-program creation I charge one meeting from a package, or 100 e seperately build.

Marathon-coaching: The whole season, including the changing food-programs, continual contact and support in coaching 500e ( Allready existing customers for half price )

Prices include alv. 24%.