Valmennus / Coaching info:

(Finnish + English translations below.)

(Online coaching packages below. / Verkkovalmennus paketeista alempana.) 

——————

Henkilökohtaisen valmennuksen info:

– Alkukartoitus ja elämäntapa-analyysi.

– Tavoitteen mukaiset testit ja mittaukset.

– Harjoitusohjelmien ja jaksosuunnitelmien laadinta.

– Ravitsemuskonsultointi ja mahdollinen ruokaohjelman laadinta.

– Harjoitustapaamiset ohjauksessa.

– Konsultointioikeus ja etävalmennustuki.

Kaikki valmennukset ovat aina henkilökohtaisesti asiakkaalle yksilöllisesti räätälöityjä.

Hinnoittelu:

1x kerta (sis. Kartoitus kerta, treeni-ohjelma ja sen läpikäynti toisella kerralla, sekä halutessa kehon analyysi-mittaus) = 100e

3x tapaamista = 285e           5x tapaamista = 450e         10x tapaamista = 850e         20x tapaamista = 1600e

Erillisen ruokaohjelman/suunnitelman laadinnasta veloitan yhden tapaamis kerran x paketista, tai 100e erikseen luotuna.

Ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen, jossa kartoitetaan tarpeita ja tehdään tarpeen liikkuvuus-kartoituksia.

Hinnat sisältävät alv.in 24%.

(Netti-valmennuksista alempana.)

——————

Personal Coaching info:

– Beginning inquiry and a lifestyle-analysis.

– Goal oriented tests and measurements.

– Training programs and sequental planing.

– Nutrition consultation and a possible food-program creation.

– Training sessions in guidance.

– Consultation support and distant coaching support.

Every coaching relationship is allways uniquely designed personally for the customer.

Pricing:

1x meeting (including body analysis meeting, training-program + another program guiding meeting and an optional body analysis-measurement) = 100e

3X meetings = 285e          5x meetings = 450e          10x meetings =  850e         20x meeetings = 1600e

For the food-program creation I charge one meeting from purchased x package, or 100 e independently build.

First meeting is allways free, where we inquire the needs and make the nessesary mobility measurements.

Prices include alv. 24%.

(Online coachings belong.)

——————

——————

Nettivalmennus paketeista:

2-6kk jaksoissa, paketista riippuen 100-200e/kausi. Kausi-luonteisesti, muuttuvalla ohjelmoinnilla, vuoden ympäri jatkuvalla valmennuksella. Paketteja vaihtaenkin kausittain, tavoitteiden mukaan.

Mukaan tarpeen video-opastukset tarvittaviin liikkeisiin & laitteisiin kattavin opastuksin.

(Paketti-lista alempana:)

——————

Online package info:

In 2-6 month seasons, 150-200e/season depending on the package. Seasonally changing programming in each package, with continual coaching year round.

Packages may allso be switched seasonally according to goals.

Including video-instruction if needed for exercises & machines along with comprehensive guiding.

(Individual package-list below:)

——————

——————

Premium treeni-paketit:

Tavoitteellisesti kohti tuloksia:

————————————

Premium training-packages:

For results oriented achiever:

(English translations below.)

——————

Yleiset periaatteet kaikkiin paketteihini:

´Voimabodaus´ treeniä (yhdistäen jossain määrin voimanostoa & kehonrakennus-tyyppistä treeniä) terveellistä luuntiheyttä, rakenteellista voimistusta ja pitkäikäisyyttä varten.

& (ainakin jossain määrin) Aerobista treeniä (aerobisella syke-alueella): Yleistä metabolista terveyttä, pitkä-ikäisyyttä ja hyvinvointia tukemaan.

(Treeni-paketit saattaa sisältää tämän jo itse painoharjoittelussa vaihtoehtona; kiertoharjoittelu metodilla, enemmän aerobiseen tyyliin treenaten, kaudesta riippuen. Joten varsinainen, sivussa tehtävä aerobinen ei ole välttämätöntä, kuin siihen fokusoivissa paketeissa.)

Jokaisessa paketissa on kausiluonteinen vaihtelu, kestävää, ylläpidettävää kehitystä varten, vuoden ympäri. Kausien kestäessä n. 2-3kk kerrallaan.

Myös vaihtelemalla ohjelmia kausittain, saat parhaan panostuksen vaihtuviin tavoitteisiisi.

Jokainen paketti sisältää seurannan progressiiviseen tulosten tarkkailuun, sopivilla yksilöidyillä muunnoksilla, tarvittaviin tarpeisiin, haluttua tavoitetta kohden.

Tavoite-orientoitunut lähestymistapa: Määrittäen edes pyöreän tavoitteen matkan päässä, auttaa visualisoimaan ja selventämään haluamamme; joka taas ruokkii ´draiviamme´ edistyessämme ´momentumimme´ keran ja tuo meille loistavan olon saavutuksistamme. Kaikki toteutettuna itse, päättämämme toiminnan kautta. Antaen meille henkilökohtaista voimaa ja itsevarmuutta.

Kaikki suunnitelmat ovat huolella laadittuja, elämänmittaisen kokemuksen kartoittamana, optimaalisin kehitys mielessä. Jokaisen kehityksen asteeseen, sekä yksilöity henkilön tarpeisiin ja tavoitteisiin kohdennetusti.

Joten saat ynnättynä: Henkilöidyn suunnitelman, osoitetun tietotaidon ja tieteen tukeman kokemuspohjan. Poistaakseen ´geneettisen vaihtelevuuden´ vaikuttajan ja lähes taattua kehitystä. Kun vain seuraat ohjelmaa tunnollisesti.

Joko aloitetaan? Kirjoita Contact-osioon paketti, mistä olet kiinnostunut ja tavoitteesi. Ja lähetän vastaan lyhyen taustatieto-kyselyn, jonka pohjalta laadin alku-suunnitelman.

Odotan innolla kehityksesi näkemisen matkallasi!

(Paketti-lista alempana.)

_________

My general methodology for all my training & packages:

´Power-Bodybuilding´ training (combining some powerlifting & bodybuilding style of training) for healthy bone-mass and structurally reinforced health for longevity.

&  (Atleast some :)´Cardiovascular fitness´ (aerobic bpm-range) for over all metabolic health, longevity and ´well beeing´.

(Lifting packages may include this in the weight training it self by incorporating circuit style, more aerobic style training by option/season. So actual cardio done separatedly not necessary.)

Each package has seasonally varied continuum for sustained optimal progress for year round.

Allso combining programs seasonally you get the best bang towards your changing goals.

Every package includes follow-ups for progress measurements with appropriate individual adjustments for required needs or towards desired goal.

Goal oriented approach: Defining even a roundly goal in the distance helps to visualize and clarify our desires which feeds upon our ´drive´ as we progress with ´momentum´ and make us feel great for our achievement. All done by ourselves through our decided action taken. Giving us personal power and confidence.

All plans are carefully desined for optimal progression towards our goal and on top of that: Personally customed for individual needs towards ones goal. So you get a mash in the personalized plan with the results verified knowledge and experience backed by science to disregard genetic variability and be allmost guaranteed to progress if you only follow the program dilligently.

Ready to get started? If not, it´s ok, we can start regardless.

Send me the package name of your interest in the ´Contact´-section field with your goal in mind. And I will reply soon with a short background questionaire, which based on I will design a beginning plan. And we will be in contract through email, messenger, watsapp or all of the above.

Looking forward to seeing your progress on the journey!

(Package list below:)

——————

——————

Premium Paketit / Packages:

(In Fin & English)

——————

Aloittelijan-paketti:

(Tarjouksessa nyt: 100e) 150e/Kausi/3kk

 • Saliharrastusta aloittavien opastus, tekemään asiat turvallisesti, tehokkaasti ja välttäen loukkaantumiset ja ´turhat treenin jälkeiset lihaskivut´. Sillä huomattava, motivoiva kehitys tapahtuu pääasiassa moisia välttäen. Tällä paketilla opit myös oikeanlaiset tekniikat, jotka kantavat läpi vuosikymmenien elämänmittaisen treeni-matkan ajan. Kantaen sinut aina geneettisen potentiaalisi saavuttamiseen ja ylläpidettävään kehitykseen asti. Oikeilla tekniikoilla, sekä metodien opeilla; ´kentällä´ itsensä todistaneen opastajan kartoittamana. Olit nuori, tai jo iäkäs, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa ja saavuttaa häikäisyttäviä tuloksia.
 • Periaatteet:
 • Aloittaen moninivel-liike-laitteilla, ohjeistetun nousevan treenimäärän mukaisesti: Välttääksemme tottumattomuudesta johtuvat negatiiviset haittavaikutukset ja tuntemukset. Jonka jälkeen, lihaskunnon saatua, opetellaan vapaiden painojen tekniikat, vaihtoehtoisuudelle.
 • Ensikäden painopiste on perus moninivel-liikkeissä, rakenteellisen kestävyyden ja voiman rakentamiseksi. Samalla hyödyntäen ´newbie-gains´ aikakautta, jolloin lihaskasvumme on kiihtyneempää ensimmäsien 1-2 täsmällisemmän treenivuoden aikana.

Sisältää:

 • Alkuun pääsy-ohjelman lihaskunnon nostoon, turhien lihassärkyjen välttämiseksi.
 • Varsinaisen ohjelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Ravinnon tarkistus & säätö, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 3x kuukausittaiset tilanne-katsaukset, suunnitelmien muutosten keran.

Vaatimukset:

 • Innostuksen kipinä, antamaan sali-treenaamiselle mahdollisuus.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta tämän harrastuksen mahdollisuuteen.

——————

Beginners package:

(In Offer for now: 100e) 150e/Season/3 months

 • For total beginners to learn how to do things safely, efficiently and preventing´unnecessary after training muscle soreness.´ Starting guidance out with multi-joint machines to onwards to free-weights for alternation. Priority principal beeing in multi-joint excercises for developing structural integrity and strength, which carries over through out our lifting lifetime in support and injury prevention. And at the same time taking advantage of the ´Newbie-gains´ season, where in our musclegrowth is substantially hightened throughout the first 1-2 years of its development.
 • ´In a nutshell´: Teaching to do things safely, getting inspired with optimal results, while enjoying the journey.

Including:

 • Starters plan for progressive increase in endurance to prevent unnecessary muscle soreness.
 • Customized training plan for individual needs.
 • Nutrition check-up and adjustment for desired goal.
 • 3x montly check-ups with adjustments to plans.

Requirements:

 • A spark of enthusiasm to give gym-training a try.
 • Belief in self.
 • Commitment to give effort in giving this hobby a chance.

——————

——————

Kiinteästi Kehitystä:

(Tarjouksessa nyt: 100e) 150e/Kausi/3kk

 • ´Lean bulk´.
 • Kenelle tahansa kehityksestä kiinnostuneille, ketkä haluaa kehittyä hyvin ja pitkälle. Todistetuin metodein kehittämä ohjelmointi valmentaa sinut kasvattamaan: Maksimaalisesti lihasta & voimaa, lihoamatta turhaan. Optimoiden silti kehityksen lievillä plus-kaloreilla ja sopivilla treeni-volyymin, tiheyden & intensiteetin määrillä. Pysyen silti hyvältä näyttävänä ja aina vain paremmissa määrin.
 • Tavoitteena oppia kehittymään optimaalisesti ajanmittaan vuositasolla; ilman suuria heittelyitä rasvan kertymisessä, sekä poltossa; (joka suuremmin heittelevän kortisolin johdosta polttaisi lihasta pois, jolloin kehitys jäisi vajaammaksi vuositasolla..) ´Kentällä´ koettu ja toistamiseen todistettu metodi naturaalille treenaajalle.
 • Yksilöity ohjelmointi, yksilön kehityksen & tavoitteen tasolle.

Sisältää:

 • Treeni-ohjelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Ravinto-ohjelmoinnin ja säädön, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 3x kuukausittaiset tilanne-katsaukset, suunnitelmien muutosten keran.

Vaatimukset:

 • Perus tason tietämys liikkeiden toteutuksesta.
 • Kiinnostusta täsmällisemmän suunnitelmallisuuden/ itsekurin opetteluun.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta tulosten saannin mahdollisuuteen, jopa huikeiden ja inspiroivien moisten.

——————

Lean Bulk:

(In offer for now: 100e) 150e/Season/3 months

 • Lean bulking.
 • For: Any one wanting to focus their effort in building up maximum muscle with strength, while not getting fat. Thus learning to advance the fastest in progression on a yearly basis through optimal methods through seasons for a natural. All meanwhile staying looking good and ever more impressive.

Including:

 • Customized training plan for individual needs.
 • Nutrition plan & check-ups for adjustment for optimized progression.
 • 3x montly check-ups with adjustments to plans.

Requirements:

 • Basic knowledge on exercise execution.
 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort in the chance of getting results, even awesome and inspiring ones.

——————

——————

´Recomp´ – Kehon Muovaus:

(Tarjouksessa nyt: 100e) 150e/Kausi/3kk

 • Timanttiseen kuntoon trimmatuksi, treenatuksi ja timmiksi. Rakentaen lihasta & voimaa, polttaen rasvaa, yhtäaikaisesti.
 • Treenaajalle, joka haluaa edistyä tasaisesti näyttävyydessä kaikin puolin, opitun ylläpidettävän uuden kehonkoostumuksen keran.
 • Loistava kenelle tahansa aloittelijasta kehittyneempään treenaajaan, ketkä eivät ole vielä saavuttaneet ´Hard-Gainer-tasoa´.

Sisältää:

 • Treeni-ohjelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Ravinto-ohjelmoinnin ja säädön, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 3x kuukausittaiset tilanne-katsaukset, suunnitelmien muutosten keran.

Vaatimukset:

 • Perus tason tietämys liikkeiden toteutuksesta.
 • Kiinnostusta täsmällisemmän suunnitelmallisuuden/ itsekurin opetteluun.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta tulosten saannin mahdollisuuteen, jopa huikeiden ja inspiroivien moisten.

——————

´Recomp´ – Body Recompositioning:

(In offer for now: 100e) 150e/Season/3 months

 • Getting fit, built, lean ´without mean´ but happy and burning fat while building muscle & strength all at the same time.
 • For: The lifter looking to steadily look better over all, building muscle well with obtaining ´sustainably´ leaner body composition. Great for any beginner-to-intermediate level lifter, who still have not reached ´hard-gainer level´ yet.

Including:

 • Customized training plan for individual needs.
 • Nutrition plan & check-ups for adjustment for optimized progression.
 • 3x montly check-ups with adjustments to plans.

Requirements:

 • Basic knowledge on exercise execution.
 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort in the chance of getting results, even awesome and inspiring ones.

——————

——————

Rasva Palamaan:

(Tarjouksessa nyt: 100e) 150e/Kausi/3kk

 • ´Time to Cut´.
 • Sinulle, joka haluat keskittää panostuksesi tehokkaampaan kiinteytymiseen, samalla säilyttäen lihaksesi ja voimasi parhaan mukaan. Tavoitteena oppia kehittymään optimaalisesti, ajanmittaan vuositasolla; ilman suuria heittelyitä rasvan kertymisessä, sekä poltossa; joka suuremman kortisolin heittelyn johdosta polttaisi lihasta pois, jolloin kehitys jäisi vajaammaksi vuositasolla.. ´Kentällä´ koettu ja toistamiseen todistettu metodi naturaalille treenaajalle, tasosta riippumatta.

Sisältää:

 • Treeni-ohjelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Ravinto-ohjelmoinnin ja säädön, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 1-2x/kk tilanne-katsaukset, suunnitelmien muutosten keran (2vk välein).

Vaatimukset:

 • Perus tason tietämys liikkeiden toteutuksesta.
 • Kiinnostusta tiukemman suunnitelmallisuuden/ itsekurin toteutukseen/opetteluun.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta uuden, huikean alta kuoriutuvan fysiikan eteen, entistä parempana, fyysisesti, kuin mentaaliselta kyvyltä.

——————

Time to Cut:

(In offer for now: 100e) 150e/Season/3 months

 • It´s time to cut.
 • For: Any one wanting to focus their effort in a more efficient fat burning with more dicipline, while maintaining muscle & strength much as possible to improve and progress over time on a yearly basis.

Including:

 • Customized training plan for individual needs.
 • Individualized nutrition plan by own way of eating (Carnivore, Vegan, Gluten-Free ect.) & check-ups for adjustment for optimized progression.
 • 1-2x/monthly check-ups with adjustments to plans (every 2 weeks).

Requirements:

 • Basic knowledge on exercise execution.
 • Interest in developing skill in tighter self-dicipline which will carry over to other areas.
 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort in process of revealing an amazing physique from hiding and beeing better than before, both physicly as well in mental ability.

——————

——————

Kisakireyteen:

150e/Kausi/3kk

 • Kenelle tahansa kisakieräksi, tai lähelle sitä tähtäävälle. Optimaalisesti lihaksia & voimaa säilyttäen, vuosittaista kehitystä varten. Maksimoiden näyttävyyden, mestarien metodeilla.
 • Osoitetusti, optimoitu naturaaleille.
 • Yksilöity ohjelmointi, yksilön kehityksen & tavoitteen tasolle.
 • ´Kentällä´ koettu ja toistamiseen todistettu metodi naturaalille treenaajalle, tasosta riippumatta.

Sisältää:

 • Treeni-ohjelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Ravinto-ohjelmoinnin ja säädön, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 6x kuukausittaiset tilanne-katsaukset, suunnitelmien muutosten keran (1-2vk välein ja jatkuva yhteydenpito, jopa päivittäinen, mikäli tarpeen lähestyessä kilpailua/kisakuntoa).

Vaatimukset:

 • Perus tason tietämys dietin toteutuksesta.
 • Kiinnostusta tiukemman suunnitelmallisuuden/ itsekurin toteutukseen/opetteluun.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta uuden, huikean alta kuoriutuvan fysiikan eteen, entistä parempana, fyysisesti, kuin mentaaliselta kyvyltä.

——————

Getting Shredded:

150e/Season/3 months

 • For competition lean cut, optimally preserving muscle and power as a natural. Presentability maximization with the methods of champions.
 • For: Any one wanting to focus their effort in looking the best ´on stage´ and preserve mass for yearly progress.

Including:

 • Customized training plan for individual needs.
 • Individualized nutrition plan by own way of eating (Carnivore, Vegan, Gluten-Free ect.) & check-ups for adjustment for optimized progression.
 • 6x montly check-ups with adjustments to plans (every 2 weeks, even daily if needed towards the goal).

Requirements:

 • Basic knowledge on diet execution.
 • Interest in developing skill in tighter self-dicipline which will carry over to other areas.
 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort in process of revealing an amazing physique from hiding and beeing better than before, both physicly as well in mental ability.

——————

——————

The Unlimited / Rajoittamaton:

150e/Kausi/3kk

 • Yhdistäen Kestävyyden, Voiman ja Kehon aspektit.
 • Rajoittamattomaksi tahtovalle ´gladiaattorille´, joka haluaa olla hyvä, treenin jokaisella aspektilla: (´Pystyy juoksemaan maratonin milloin vain, liikuttamaan rautaa, kuin voimamies/nainen, näyttäen ulkoisestikin Super-Sankarilta.´) Mitä muuta voi ihminen haluta?
 • Kausittain vaihtuvilla treeni-focuksilla uusiin ennätyksiin, joka kauden lopulla, eri kehityksen aspekteja tukevan ohjelmoinnin kautta. Osoitetuin metodein, optimoitu naturaaleille.
 • Yksilöity ohjelmointi, yksilön kehityksen & tavoitteen tasolle.

Sisältää:

 • Treeni-ohjelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Ravinto-ohjelmoinnin ja säädön, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 3-6x tilanne-katsausta/kausi, tarpeen mukaan, suunnitelmien muutosten keran.

Vaatimukset:

 • Perus tason tietämys liikkeiden toteutuksesta.
 • Kiinnostusta täsmällisemmän suunnitelmallisuuden/ itsekurin opetteluun.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta tulosten saannin mahdollisuuteen, jopa huikeiden ja inspiroivien moisten.

——————

The Unlimited:

150e/Season/3 months

 • Combining Endurance, Power & Body.
 • For: Any one wanting to focus their effort divided among all aspects of athletism. To become a complete full rounded athlete without limits or weaknessess. To become without weaknesses that limit any field of athletism, thus: Unlimited.

Including:

 • Customized training plan for individual needs.
 • Nutrition plan & check-ups for adjustment for optimized progression.
 • 3-6x check-ups in season by requirements, with adjustments to plans.

Requirements:

 • Basic knowledge on exercise execution.
 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort in the chance of getting results, even awesome and inspiring ones.

——————

——————

Booty duty / Naiselliset Muodot:

(Tarjouksessa nyt: 100e) 150e/Kausi/3kk

 • Keskittäen tehokkaan kehityksen koiville ja ´bootylle´, mukaanlukien yläkehon tuen ja ryhdin korjauksen.
 • Kenelle tahansa ala-osaston kehityksestä ja muodokkuudesta kiinnostuneille. Myös miehille, esim. Mens Physique-tyyppisestä treenistä jalkojen kausi-tyyppiseen panostukseen vaihtaville, yläkehon kehityksen ylläpitäen.
 • Osoitetuin metodein, optimoitu naturaaleille.
 • Yksilöity ohjelmointi, yksilön kehityksen & tavoitteen tasolle.

Sisältää:

 • Treeni-ohjelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Sisältäen hartianlinjan, sekä ryhdin-korjaus ohjelman toiminnalliseen ulkomuotoon, sekä näyttävyyteen, joka erottuu.
 • Ravinto-ohjelmoinnin ja säädön, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 3x kuukausittaiset tilanne-katsaukset, suunnitelmien muutosten keran.

Vaatimukset:

 • Perus tason tietämys liikkeiden toteutuksesta.
 • Kiinnostusta täsmällisemmän suunnitelmallisuuden toteutukseen.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta tulosten saannin mahdollisuuteen, jopa huikeiden ja inspiroivien moisten.

——————

Booty duty / Female Shape:

(In offer for now: 100e) 150e/Season/3 months

 • Booty & Legs in priority.
 • For: Any one wanting to focus their effort in maximum lower body development.

Including:

 • Customized training plan for individual needs.
 • Total body plan with the lower-focus, including: Shoulder&posture-alignment fixing for functional upgrade in appearance and overall presentability to stand out.
 • Nutrition plan & check-ups for adjustment for optimized progression.
 • 3x montly check-ups with adjustments to plans.

Requirements:

 • Basic knowledge on exercise execution.
 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort in the chance of getting results, even awesome and inspiring ones.

——————

——————

Men´s Physique:

(Tarjouksessa nyt: 100e) 150e/Kausi/3kk

 • Yläkeho kymppiin, täydellä panostuksella. Yhdistäen heikkojen puolien kehityksen optimoinnin, kokonais-massan tuoton maksimoimiseen. Omaa rakennetta hyödyntäen ja tukemaan.
 • Kenelle tahansa, koipi-treeninsä muualla treenaavalle, joka haluaa ennen näkemättömän näyttävyyden yläkeholleen.
 • Osoitetuin metodein, optimoitu naturaaleille.
 • Yksilöity ohjelmointi, yksilön heikkouksien, kehityksen & tavoitteen tasolle.

Sisältää:

 • Treeni-ohjelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Sisältäen hartianlinjan, sekä ryhdin-korjaus ohjelman toiminnalliseen ulkomuotoon, sekä näyttävyyteen, joka erottuu.
 • Ravinto-ohjelmoinnin ja säädön, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 3x kuukausittaiset tilanne-katsaukset, suunnitelmien muutosten keran.

Vaatimukset:

 • Perus tason tietämys liikkeiden toteutuksesta.
 • Kiinnostusta täsmällisemmän suunnitelmallisuuden toteutukseen.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta tulosten saannin mahdollisuuteen, jopa huikeiden ja inspiroivien moisten.

——————

Men´s Physique:

(In offer for now: 100e) 150e/Season/3 months

 • Upper-Body focused only.
 • For: Any one wanting to focus their effort in outmost upper body development. Combining weakpoints development optimization to whole-mass production maximization. Taking advantage of individual body structure in shaping for new never before seen presentability.

Including:

 • Customized training plan for individual needs.
 • Nutrition plan & check-ups for adjustment for optimized progression.
 • 3x montly check-ups with adjustments to plans.

Requirements:

 • Basic knowledge on exercise execution.
 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort in the chance of getting results, even awesome and inspiring ones.

——————

——————

Teräsmies:

150e/Kausi/3kk

 • Ultra-Kestävyys, Voima & Kehonmassa.
 • Äärimmäisiin tasoihin tähtäävälle, oman genetiikkansa Super-sankareille. Paineen ja ajan alla karkaistamana, raudan kautta taottuna, muodostuu uusi laji: Ihmis-timantti. Ennennäkemätön versio kyvykkäimmistä maasta kulkevista gladiaattoreista.
 • Metodit:
 • Kausi-vaihtelu pohjainen ohjelmointi, optimoimaan joka kehollisen ominaisuuden kehityksen, toisiaan tukevalla ohjelmointi-suunnittelulla, oman kehityksen asteeseen.
 • Vuosi-tavoite pohjaisella suunnitelmalla, jatkuvaan kehitykseen, joka osa-alueella.
 • Osoitetuin metodein, optimoitu naturaaleille.
 • Yksilöity ohjelmointi, yksilön kehityksen & tavoitteen tasolle.

Sisältää:

 • Treeni-ohjelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Ravinto-ohjelmoinnin ja säädön, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 3-6x tilanne-katsausta/kausi, tarpeen mukaan, suunnitelmien muutosten keran.

Vaatimukset:

 • Perus tason tietämys liikkeiden toteutuksesta.
 • Kiinnostusta täsmällisemmän suunnitelmallisuuden/ itsekurin opetteluun.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta hidastamiseen, silloin kun tarvii, suunnitelmasta silti kiinni pitäen. (Todellinen Sisun testi on, kun ´p#ska leikkaa kiinni´, (ei ansaittuna kisapäivänä, vaan epämotivoituneimpana treenikautena); kun ilmestyvät haitat estävät suorittamasta, kuin ´Haista p#ska elämältä´ ja voit vain syleillä p#skaa; jatkaa matkaa, eteenpäin ´grindaus´treenaten. Vähällä tai ilman valon kipinää lämmittämässä polkuasi. Läpi pimeyden laakson, pelkän puhtaan sisun kanssa, ilman ylistystä.)

——————

Super-Man/ Woman:

150e/Season/3 months

 • Ultra-Endurance, Power & Body.
 • For: The crazy.
 • For any one wanting to be forged by steel, iron, to become hard like diamond. To be among the ultimate-gladiators that ever walked this earth.
 • Any one wanting to focus their effort in all the most hardcore training aspects combined in becoming among the ultimate athletes that have ever walked this earth or will.
 • Including:
 • Customized training plan for individual needs.
 • Nutrition plan & check-ups for adjustment for optimized progression.
 • 3-6x check-ups in season by requirements, with adjustments to plans.

Requirements:

 • Advanced level progression in Endurance, Power & Muscle development.
 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort in slowing down when need to while keeping up with the plan. (The true test of ´Sisu´ (Relentless guts) is when ´shit goes south´ not during the deserved race-day, but in during the most unmotivated training season when appearing obstacles take away your ability to perform like a ´F U from life´ and you have to embrace the suck. Keep on marching, do the grinding workouts with little or no spark of light to warm you on your way. Through the valley of darkness with nothing but pure guts and no glory.)

——————

——————

Maratoonari: (6kk/Paketti)

200e/Kausi/6kk

 • Maratoniin treenaavalle, tai aikaa parantavalle, salitreenin tuen kautta.
 • Metodit:
 • Kausi-vaihtelu pohjainen ohjelmointi, optimoimaan tehokkuutta tuovien ominaisuuksien kehityksen, toisiaan tukevalla ohjelmointi-suunnittelulla, oman kehityksen asteeseen.
 • Vuosi-tavoite pohjaisella suunnitelmalla, jatkuvaan kehitykseen oppien.
 • Osoitetuin metodein, optimoitu naturaaleille.
 • Yksilöity ohjelmointi, yksilön kehityksen & tavoitteen tasolle.

Sisältää:

 • Treeni-suunnitelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Ravinto-ohjelmoinnin ja säädöt, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 6-12x tilanne-katsausta/kausi, tarpeen mukaan, suunnitelmien muutosten keran. Jatkuvan yhteydenpidon ja tarpeen tuen keran.

Vaatimukset:

 • Perus tason juoksu-kunto.
 • Kiinnostusta täsmällisemmän suunnitelmallisuuden/ itsekurin opetteluun.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta saavutuksien yltämisen mahdollisuuteen, jopa huikeiden ja inspiroivien moisten.

——————

Marathoner: (6 months/Package)

200e/Season/6 months

 • For getting ready for a marathon or improving time for one.
 • For any one wanting to focus their effort in marathon training.
 • Methods:
 • Seasonally changing base programming to optimize development of efficiency bringing qualities. With each support factor are linked with each supporting programming by seasonal changes designed for individual level and needs.
 • Yearly goal based planing for learning continual development.
 • By proven methods, optimized for naturals.
 • Individualized programming according to development level and towards designated goal.

Including:

 • Customized training plan for individual needs.
 • Nutrition plan & check-ups for adjustment for optimized progression.
 • 6-12x check-ups in season by requirements, with adjustments to plans. And constant availability for support as needed.

Requirements:

 • Basic level running shape.
 • Interest in learning to follow a more diciplined plan.
 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort in the possibility of achieving goals, even awesome and inspiring ones.

——————

——————

Voimatasot ylös:

(Tarjouksessa nyt: 100e) 150e/Kausi/3kk

 • Voimatasojen nostoon, tai kilpailuun tähtäävälle. Karsien muun turhan pois, voiman kehitys optimoimaan.
 • Metodit:
 • Kausi-vaihtelu pohjainen ohjelmointi, heikkojen kohtien focuksen ja avustavien-´täsmä´-liikkeiden kautta uusiin lukemiin tähdäten.
 • Vuosi-tavoite pohjaisella suunnitelmalla, jatkuvaan kehitykseen, joka osa-alueella.
 • Osoitetuin metodein, optimoitu naturaaleille.
 • Yksilöity ohjelmointi, yksilön kehityksen & tavoitteen tasolle.

Sisältää:

 • Treeni-ohjelman, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Ravinto-ohjelmoinnin ja säädön, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 3x/ kuukausittaiset tilanne-katsaukset, suunnitelmien muutosten keran.

Vaatimukset:

 • Perus tason tietämys liikkeiden toteutuksesta.
 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta tulosten saannin mahdollisuuteen, jopa huikeiden ja inspiroivien moisten.

——————

Power Up:

(In offer for now: 100e) 150e/Season/3 months

 • (For aiming to compete in powerlifting or just getting strength levels up primarily.
 • For: Any one wanting to focus their effort in strength building.)
 • Principals: Strength up through assisting excercises with varying seasonal frequency, focuses and reps.

Including:

 • Customized training plan for individual needs.
 • Nutrition plan & check-ups for adjustment for optimized progression.
 • 3x/ montly check-ups with adjustments to plans.

Requirements:

 • Basic knowledge on exercise execution.
 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort in the chance of getting results, even awesome and inspiring ones.

——————

——————

Rakenteen vahvistus:

(Tarjouksessa nyt: 100e) 150e/Kausi/3kk

 • Kehon rakenteellisen kestävyyden uudelleen vahvistus & rakennus toiminnalliseen elämiseen.
 • Sisältäen: Koko kehon toiminnallisuuden tuen: mm. Ryhdin, Lantion, sekä Selkärankan linjauksen tuen ja toiminnallisuuden tuen. Täsmä liikkeiden toteutuksen kautta rakenne-materiaalien ja lihasten vahvistuksella. Lisäksi koko kehon tasapainon ja liikkuvuuden.
 • Henkilöille, ketkä hyötyisivät rakenteellisen tuen korjaamisesta/ vahvistuksesta.
 • Osoitetuin metodein, optimoitu naturaaleille.
 • Yksilöity ohjelmointi, yksilön rakenteen & kehityksen tasolle.

Sisältää:

 • Portaittaisen treeni-ohjelmoinnin kehityksen asteille, yksilöitynä henkilön tarpeisiin.
 • Ravinnon tarkistus & säätö, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 3x kuukausittaiset tilanne-katsaukset, suunnitelmien muutosten keran.

Vaatimukset:

 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta vahvistuksen mahdollisuuteen.

——————

Structure Up:

(In offer now for: 100e) 150e/Season/3 months

 • Prioritizing rebuilding, reinforcing and building up bodys structural functionality for functional living. Including full body support in functionality such as: Posture, Hip & Spine alignment and function. As well full body balance & mobility.
 • For: People who need or could use some structural fixing/ reinforcing.

Including:

 • Leveling training plan according to development, customed for individual needs.
 • Nutrition check-up and adjustment for desired goal.
 • 3x montly check-ups with adjustments to plans.

Requirements:

 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort for possibility in strengthening.

——————

——————

Ikääntymistä vastaan:

(Tarjouksessa nyt: 100e) 150e/Kausi/3kk

 • Vahvistaen luun-tiheyttä & hermostollista voimaa. Pitkä-ikäisyyteen terveydessä, loukkaantumisien ehkäisyssä ja liikkumis-ohjelmien välttämisessä, sarkopenian lihaskatoon. Täten ylläpitäen kyvyn pysyä aktiivisena & liikkuvana, mikä ylläpitää elinten, immuunin ja metabolismin terveyttä, sekä mielen toimintaa ja vireyttä.
 • Kenelle tahansa keski-iän ylittäneille, joka haluaa varmistaa mukavamman elinolon myöhempään elämään, ehkäisten ”ikääntymiseen liittyviä sairauksia”, sekä liiikkuvuus-ongelmia ja lisätä laatu-elinvuosia/kymmenyksiä elämäänsä. Ilman erillis-fokusta lihaskasvuun, tai urheilulliseen suorituskykyyn.

Sisältää:

 • Treeni-ohjelmoinnin jokaisen kehityksen asteille, yksilöitynä henkilön tarpeisiin ja treenin jälkeisiä kipuja/kolotuksia välttäen suunniteltuna.
 • Ravinnon tarkistus & säätö, haluttua tavoitetta kohden. (Vitamiini, hivenaine, makro & mikro-ravinne suositukset, sekä potentiaaliset tarpeet kattaen.)
 • 3x kuukausittaiset tilanne-katsaukset, suunnitelmien muutosten keran.

Vaatimukset:

 • Uskoa itseensä.
 • Sitoutuminen antamaan panostusta vahvistukseen ja vireyden nostoon.

——————

Fighting Aging:

(In offer now for: 100e) 150e/Season/3 months

 • For reinforcing the bone-mass and neural strength for longevity in health, injury prevention, as well to counter-act immobility due to natural sarcopenia muscle loss. Thus keeping the ability to stay active and mobile up, which keeps the organs, immunity, metabolism and minds health up.
 • For: Any one over mid-age wanting to focus their first effort in putting their best foot forward in ensuring a nicer time later on at age and to prevent earlier aging related illnesses as well immobility issues. Without the need for specialized focus for muscle-mass building or athletic performance.

Including:

 • Leveling training plan according to development, customed for individual needs.
 • Nutrition check-up and adjustment for desired goal.
 • 3x montly check-ups with adjustments to plans.

Requirements:

 • Belief in self.
 • Commitment to giving effort for possibility in strengthening.

——————

——————

New!:

Treenaa kotona ilman laitteita:

50e – Kotitreeni-Ohjelma

 • Jouduitko karanteeniin, tai muista liikkumattomuus syistä et pääse salille treenaamaan? Sinua varten olen laatinut koko kehon lihaksia, sekä voimaa rakentavan: Kiertoharjoittelu-ohjelman. Et tarvitse muuta, kuin perus huonekalut & välineet, mitä joka taloudesta löytyy.
 • Modifioimalla perus kotijumppa-liikkeitä pienillä, helpoilla mukautuksilla: Saadaan liikkeen vastus muutettua kehon hermostoa, sekä rakenteitakin kehittäväksi. Ja lisäämällä päälle ns.´Hypertrofiset´ sarjamäärät kevennyksellä: Saadaan kasvatettua lihaksia yhtä hyvin, kuin salin laitteilla. Uskaltaisin sanoa, jopa paremmin: Painovoiman tuovan elementin kautta, laitteiden vastusta vähentäviin tekijöihin verraten.
 • Tehokkaan yhdistely-kierto-kotiharjoittelun, jossa saat hapenottokykyä, kuntoa ja metabolista terveyttä samalla edistettyä, saat tehtyä alle 35 minuutin per treeni. Ja nopeamminkin, mikäli sattuu kiirus. Silti kehityt, joka osa-alueella.

——————

Workout home without machines:

50e – Homeworkout-Program

 • Been placed in quarantine or can not get to gym for other immobility issues? For you I have developed a full body muscles and stregth building circuit-training-program: You wont need any machine or equipment beyond basic accessories found in every household.
 • By modifying basic household-execise-movements with small easy adjustments: We get resistance changed to bodys nervoussystem, bonemass and structure developing. And by adding ´Hypertrophic´ sets with lightening: We get to develop the muscles just as well, if not better than with gyms machines. I would dare to say even better: For the added element of force of gravity compared to the force decreasing factors in the machines.
 • Effective combination-circuit-homeworkout you get to do under 35 minutes per workout. And even faster if in a hurry. And yet you will still be developing in every area.

——————